Łódź robocza Belona

Łódź robocza Belona

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY
Zanurzenie: 0,9 m
Wysokość Boczna: 2,3 m
Szerokość: 2,8 m
Długość: 9,3 m
Wyporność: 1,8 t

NAPĘD
Moc: 1 x 70 kW

OPIS
Łódź robocza przeznaczona do wykonywania prac przeholunkowych, prac sondażowych, asysty przy pracach hydrotechnicznych, a także jako zabezpieczenie ratownicze.
Małe wymiary łodzi umożliwiają jej transport drogą lądową na miejsce wykonywania prac.
Jednostka wymaga mobilizacji w celu uzyskania Świadectwo Klasy i Karty Bezpieczeństwa dla wód śródlądowych i zatokowych.