Realizacje

Kładka dla pieszych łącząca Długie Pobrzeże z Wyspą Spichrzów

Kładka dla pieszych łącząca Długie Pobrzeże z Wyspą Spichrzów

Prace sprzętu pływającego przy robotach związanych z wykopywaniem gruntu oraz transportem drogą wodną wydobytego urobku.


Stopień Wodny Przegalina na Martwej Wiśle

Stopień Wodny Przegalina na Martwej Wiśle

Prace zestawu pływającego pchacz Jargo + dźwigokoparka Sennebogen S1240 na pontonie roboczym Sum przy demontażu i montażu szandorów w trakcie modernizacji śluzy południowej Stopnia Wodnego Przegalina na Martwej Wiśle.


Publiczny terminal promowy w Porcie Gdynia

Publiczny terminal promowy w Porcie Gdynia

Praca zestawu pływającego pchacz Jargo + dźwigokoparka Sennebogen S1240 na pontonie roboczym Sum przy przygotowaniu dna akwenu pod montaż koszy gabionowych przy Nabrzeżu Polskim w Porcie Gdynia.
Roboty regulacji dna akwenu portowego w celu uzyskania rzędnej -14,00 m wykonano hydrauliczną pompą refulacyjną wysokiej mocy.


Baza Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk

Baza Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk

Montaż urządzeń odbojowych na Stanowisku „O” BPPP Gdańsk przy użyciu sprzętu pływającego.


Falochrony Osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku

Falochrony Osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku

Praca pchacza Jargo przy zadaniach związanych z holowaniem kesonów betonowych, pontonów roboczych i dźwigów pływających i przy realizacji zadania związanego z modernizacją falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.


Most Stągiewny w Gdańsku

Most Stągiewny w Gdańsku

Wykonanie prac czerpalnych przy modernizacji Mostu Stągiewnego w Gdańsku.