Tratwa robocza

Tratwa robocza

WYMIARY
Zanurzenie: 0,2 m
Wys. Boczna: 0,5 m
Szerokość: 2,0 m
Długość: 6,0 m
Wyporność: 0,5 t

OPIS
Uniwersalna tratwa robocza służąca do prowadzenia prac hydrotechnicznej od strony odwodnej. Małe wymiary umożliwiają transport lądowy na miejsce prowadzonych prac.